ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

งานทั้งหมดผู้ดูแล

ศูนย์สิริธร อ้อมใหญ่

รับสมัคร : ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

พิกัด : สาทร

เงินเดือน : 18,000 บาท โอที 700  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี

 

ลักษณะผู้ป่วย

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: เขตสาทร Bangkok, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us