พนักงานประจำเล้า

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  061-2687825  

ฟาร์มสุกรไทยฟู๊ดส์ ลาดยาว 1
จังหวัดนครสวรรค์ ฟาร์มเปิดใหม่

รับสมัครพนักงาน  พนักงานประจำเล้า 10 ตำแหน่ง

 

เอกสารสมัครงาน

1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 1 ฉบับ
4.รูปถ่าย 1,1.5 นิ้ว 
5.จ่ายเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย
6.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: Lat Yao District, Nakhon Sawan, Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us