พนักงานเลี้ยงสุกร

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  091-1388007  

ฟาร์มหมูไทยฟู๊ดส์อุทัยธานี 

รับสมัคร  พนักงานเลี้ยงสุกร 5 ตำเเหน่ง

ทำหน้าที่ : เล้าคลอด (คู่ผัวเมีย,หญิงเดี่ยว,ชายเดี่ยว)
 

   

เอกสารสมัครงาน :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1,1.5 นิ้ว 
5. จ่ายเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: อุทัยธานี Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us