เจ้าหน้าที่สัตวบาล

งานทั้งหมดการทำฟาร์ม
  063-2679484     hr@safariworld.com  

บริษัท ซาฟารีเวิลด์  จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่สัตวบาล 10 อัตรา

 

คุณสมบัติ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us