เจ้าหน้าที่สื่อออนไลน์

งานทั้งหมดงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์
  thiraphat_ka@mkrice.com     สมัครเลย

บริษัท มิ่งมงคล อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด (ข้าวตรากินรี)
รับสมัครพนักงาน Social Media and Platform Ads Optimization Position

 

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ

สวัสดิการพนักงาน

 

ส่ง Portfolio และผลงาน มาที่
Line ID: francekade (คุณธี) 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง: สุพรรณบุรี Thailand
Bkkstaff Logo
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us