คนงานเลี้ยงไก่เนื้อ

All Jobs Farming
  085-5190772  

ฟาร์มเล็กๆ มี 2 เล้า  เลี้ยงไก่39-42วัน
อยู่แถว อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

 

รับสมัคร คนงานเลี้ยงไก่เนื้อ 2 คน  หรือ 1คู่ 

 

ลักษณะงาน


 

Location: ไพศาลี Nakhon Sawan, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us