คนสวนชาย

All Jobs Farming
  062-4632653  

รับสมัคร คนสวนชาย 
ค่าแรงวันละ : 365 บาท
วันหยุดอาทิตย์ละ 1 วัน  และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลางาน : 8.00-17.00 น พักเที่ยง 1 ชม.

สถานที่ แยกศาลเด็ก 
 

ลักษณะงาน 

Location: ตำบล ฟ้าฮ่าม Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us