ครูสอนพิเศษ

All Jobs Teaching
  062-4045935  

รับสมัคร ครูสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ 

เพื่อการขยายการพัฒนาคุณภาพการสอนและสร้างกลุ่มเรียนที่มีศักยภาพความเป็นเลิศและรองรับการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน


สถานที่ : กวดวิชาบ้านครูมด บ้านครูมด 62/7 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800


รายได้ ชั่วโมงละ 450+++

สอนใน วันเสาร์ วันอาทิตย์ (ระยะเวลา การสอนตามระบุในคอร์ส และการประเมินผลการปฏิบัติงาน)    


คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 23ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. รักเด็กและมีอุดมการณ์ที่จะพัฒนาเด็ก ให้เป็นทั้งคนเก่งและดี 
4. ตรงต่อเวลา  มีความรับผิดชอบ 
5. บุคลิกภาพดีมาก สุภาพ  มีความมั่นใจ มีความน่าเชื่อถือ  
6. มีจิตใจสาธารณะ มีความสามารถในการถ่ายทอดการสอนได้ในระดับดีมาก
7. ถ้าหากมีประสบการณ์การสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

Location: ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 Bang Sue, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us