ครูสอนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส

All Jobs Teaching English
  hr@satitpattana.ac.th  

โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา
 

เปิดรับสมัคร 
1. ครูภาษาฝรั่งเศส
2. ครูภาษาอังกฤษ (มัธยมปลาย)
 

รายละเอียดงาน
- จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานครูประจำชั้น ดูแลในการ coaching นักเรียน
- จัดกิจกรรมในรายวิชา Homeroom เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน
- ดูแลสวัสดิภาพผู้เรียนตามจุดต่างๆ เมื่อได้รับมอบหมาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
ทำงาน 5 วัน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 7.30-16.30 น.
 

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย , หญิง
- อายุ(ปี) : 21 - 35
- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป 
- ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
- อื่นๆ : ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 

คุณสมบัติเพิ่มเติม
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใบประกอบวิชาชีพครู จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน หรือแฟ้มแสดงผลงาน (Portfolio) 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี (Microsoft Office)
 

สวัสดิการ
- ตามข้อตกลงของบริษัทสวัสดิการอื่นๆ
- กองทุนสงเคราะห์ครู
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม
- เครื่องแบบพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- อาหารกลางวัน
- ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
ฯลฯ
 

สถานที่ทำงาน
โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา เขตคลองสามวา กทม.
  
 

Location: เขตคลองสามวา Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us