ครูสอนภาษาไทย

All Jobs Teaching English
  091-440888     hr@merittonbritish.com  

โรงเรียนนานาชาติ  เมริทตัน บริติช  
รับสมัคร ครูสอนภาษาไทย 1 ตำแหน่ง 
 

ลักษณะงาน
- สอน ภาษาไทย ให้นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ
- จัดทำแผนการเรียนการสอนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- มีประสบการณ์ในการสอน การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างๆ
- ประเมินผลการเรียนของนักเรียน
- ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
- เริ่มงานเดือนสิงหาคม 2023
 

คุณสมบัติ
- จบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย 
- มีประสบการณ์ในการสอนภาษาไทย ในโรงเรียนนานานาชาติ
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
- มีใบประกอบวิชาชีพครู 
- มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีใจรักในงานสอน
 

เงินเดือน 15,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
พิกัด โรงเรียนเมริทตัน  ต.หนองคาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 

Location: หางดง Chiang Mai, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us