ครูสอนออกกำลังกาย

All Jobs Spa/Salon/Fitness English
  080-2561420  

โรงเรียนนานาชาติ ในกรุงเทพฯ 

รับสมัคร ครูสอนออกกำลังกายสำหรับเด็กๆ 


คุณสมบัติ
    - จบพละหรือ วิทยาศาสตร์กีฬา 
    - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้80%ขึ้นไป
    - มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักเด็กและควบคุมอารมณ์ได้ดี
     - มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์
     - พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
 

ทำงาน : จันทร์-ศุกร์  หยุด เสาร์-อาทิตย์
เงินเดือนตามตกลง

 

Location: กรุงเทพมหานคร Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us