ช่างซ่อมบำรุง

All Jobs Maintenance
  063-9897636     kanpicha_bo@sorkon.co.th  

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จำกัด (ในเครือ บมจ.ส. ขอนแก่นฟู๊ดส์)

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง

เงินเดือน :  10,200 บาท

 

คุณสมบัติ

สวัสดิการ

 

Location: ปากช่อง Pak Chong District, Nakhon Ratchasima, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us