ช่างถ่ายวิดีโอ

All Jobs Creative Part Time English
  info@brilliantaudio.co.th  

ชื่อบริษัท: Brilliant Audio Solution and Supply Co., Ltd.
ชื่อตำแหน่งงาน:  ช่างถ่ายวิดีโอ Videographer
ลักษณะงาน: Full/Parttime, Freelance
เงินเดือน : 15,000 – 30,000 บาท
วันเวลาทำงาน : จันทร์-ศุกร์ (10 : 00 – 19 : 00 น.)

สถานที่ทำงาน : เขต มีนบุรี


หน้าที่/ความรับผิดชอบ;

สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพ, กองทุนประกันสังคม, เงินโบนัสประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
 

ส่ง resume และ portfolio มาที่อีเมล

Location: มีนบุรี Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us