ช่างประจำอาคาร

All Jobs Maintenance
  081-1358671  

รับสมัคร ช่างประจำอาคาร (Job 7 วัน) จำนวน 1 คน  
 

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ไม่จำกัดวุฒิ (ขอคนทำงานได้)
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
- ทำงานกะเช้า
- ค่าตอบแทน วันละ 800 บาท
- หากมีประสบการณ์งานช่างอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
- รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม
 

สถานที่ทำงาน
- ตึก the prag
- ตึก Tone
 

ลักษณะงาน
- ดูแลงานซ่อมแซมภายในอาคาร
- ดูแลงาน PM เช่น ปั้มน้ำดี , ปั้มน้ำเสีย , CCTV ฯ
- ดูแลงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา)
- ดูแลงานพื้นที่ส่วนกลาง
- ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 

รายละเอียดงาน
- บำรุงรักษาและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
- ซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้ามอบหมาย
 

 

Location: Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us