ช่างประจำอาคาร

All Jobs Maintenance
  099-192-2266     thitima@oem.co.th  

เดอะ สุรวงศ์ คอนโด

รับสมัคร  ช่างประจำอาคาร

เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

สถานที่ปฏิบัติงาน : ประจำ "เดอะ สุรวงศ์ คอนโด”
ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานครขอบเขตงาน
1. บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับใช้ในงานบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
2. รับเรื่องปัญหาอุปกรณ์ชำรุด และ ดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้า ประปา ระบบปรับอากาศ รวมทั้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
3. วางแผนการทำงาน และ ตรวจสอบ การบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาและอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
4. บันทึกการตรวจเช็ค และ บำรุงรักษาอุปกรณ์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร และ / หรือ หัวหน้าช่าง
5. รักษาความสะอาดของห้องปฏิบัติการช่างและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
6. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเพื่อความปลอดภัยของอาคาร
7. จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และ น้ำประปา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 25-45 ปี
2. การศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมและ ติดตั้งอุปกรณ์ ภายในอาคาร และ โดยรอบโครงการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ใจรักงานบริการ
5. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
6. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
7. มีทัศนะคติที่ดี พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคม
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. เงินพิเศษประจำปี ตรมผลประกอบการ
4. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
5. กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่, ท่องเที่ยว, กีฬาสี
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาพักร้อน ลากิจ ตามกฏหมาย
7. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน
8. เครื่องแบบพนักงาน
9. ค่าล่วงเวลา (ถ้ามี)
10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
11. อื่นๆ

 

Location: เดอะ สุรวงศ์ Thanon Surawong, Si Phraya, Bang Rak, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us