ช่างประจำอาคาร

All Jobs Maintenance
  084-2832568     mielersukhumvit40condo@hotmail.com  

คอนโด Meiler สุขุมวิท 40 ( คอนโดมีเนียม 8 ชั้น 24 ยูนิต )

รับสมัคร ช่างประจำอาคาร จำนวน 1 ตำแหน่ง  
ค่าตอบแทน 16,000-17,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ 25-40 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส ,วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
- ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
- สามารถเข้างานเป็นกะได้ (เช้า , บ่าย )
- หากมีประสบการณ์งานช่างอาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน ตั้งใจทำงาน
- สามารถเริ่มงานได้ทันที
- รับการฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

สถานที่ทำงาน
- ตั้งอยู่ที่ สุขุมวิท40 ซอยสุขใจ 
คอนโดอาคารชุด MIELER สุขุมวิท 40** ( คอนโดมีเนียม 8 ชั้น 24 ยูนิต )

ลักษณะงาน
- ดูแลงานซ่อมแซมห้องพักอาศัย
- ดูแลงาน PM เช่น ปั้มน้ำดี , ปั้มน้ำเสีย , CCTV ฯ
- ดูแลงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า , ประปา)
- ดูแลงานพื้นที่ส่วนกลาง
- ดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน
- บำรุงรักษาและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- บันทึกข้อมูลการทำงานของระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ
- ซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

สวัสดิการ
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- ลาพักร้อน,ลากิจ,ลาป่วย

 

Location: ซอย สุขุมวิท 40 Phra Khanong, Khlong Toei, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us