ช่างเทคนิค

All Jobs Maintenance
  096-6197802     sansurnc@blissintelligence.co.th  

บริษัท Bliss Intelligence จำกัด (มหาชน)
รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำจังหวัดกำแพงเพชร และ อุทัยธานี) 2 อัตรา
ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์
 

คุณสมบัติ

หน้าที่
- เข้าซ่อมแก้ไข Corrective Maintenance อุปกรณ์ของโครงการ USO ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ทำการเปลี่ยนแปลง อะไหล่จากอุปกรณืที่ชำรุด เสียหาย ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
- ดำเนินการแก้ไขปัญหา CM Problem ที่มีอยู่แล้วให้เสร็จตามแผนดำเนินการ
- เข้าบำรุงรักษา Preventive Maintenance อุปกรณ์ของโครงการ USO ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ประสานงานและร่วมกับทีม NOC, Coordinator, Warehouse
- งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- ค่าโทรศัพท์
- Fleet Card ค่าน้ำมัน
- รถบริษัทให้ยืม
- วันหยุดพักร้อน
- ยูนิฟอร์ม
 

สอบถามหรือสนใจส่ง Resume เข้ามาที่
คุณเพชร
Line : praiseos11
 

Location: กำแพงเพชร Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us