ช่างไฟฟ้า / อาคาร

All Jobs Maintenance
  084-3885420     preeyanan.th@indexlivingmall.com     Apply Now

Index Living Mall บางนา เปิดรับตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า / อาคาร

สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที

สวัสดิการ

Location: เขตบางนา Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us