นักออกแบบกราฟฟิคดีไซน์

All Jobs Creative
  080-4743065     hataipat.kosang@gmail.com  

บริษัท สปีดี้ เซนส์ มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
 

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. เรียนจบทางด้านที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป มีผลงานทางด้านศิลปะและมีพื้นฐานความชำนาญทางศิลปะ
2. คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมตัดต่อเช่น photoshop เป็นต้น
3. มีอิสระทางความคิดและมีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานใหม่ และสามารถออกแบบงานให้สำเร็จลุล่วงได้
4. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน สามารถทำงานเป็นทีมได้ ตั้งใจและทุ่มเทกับงาน
 

คุณสมบัติ


SPEEDY SENSE MEDIA (THAILAND)
Office Building, Office No. 877/9, Nirvana Rama 9-Ramkhamhaeng Project, Rama 9 Road, Suan Luang Subdistrict, Suan Luang District, Bangkok 10250

 

Location: แขวงสวนหลวง Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us