ผู้จัดการโครงการ

All Jobs Technical
  061-7828383      recruit1@deestaff.com  

รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Project Manager/Supervisor 

สถานที่ : แถวพัฒนาการ 67

 

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (มีใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-เพศ ชาย ไม่เกิน 50 ปี
-มีประสบการณ์ Project Manager/Supervisor 5ปีขึ้ นไป
-สามารถใช้โปรแกรม Sketch Up และ AutoCAD ได้ หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
-เงินเดือน ไม่เกิน 50,000 บาท
 

ลักษณะงาน
- วางแผนการทำงานและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
- ดูแลควบคุมการทำงานทั้งงานด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม อินทีเรีย 
- สำรวจตรวจสอบหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งงาน 
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- เคลียร์แบบ Detail ให้ช่างสามารถทำงานได้ 
- เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง และประสานงานข้อมูลเรื่องแบบก่อสร้าง 
- ควบคุมงานตกแต่งภายในให้ถูกต้องตามแบบ / มาตรฐาน /แผนงานที่กำหนด 
- การจัดการด้านงานเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้อง 
- เข้าประชุมและติดตามผลการทำงาน และรายงานความคืบหน้าในการทำงาน 
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน 
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง / ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร
- จัดการงานเพิ่ม-งานลด ถอดแบบประมาณราคา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

Location: ซอย พัฒนาการ 67 Prawet, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us