ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

All Jobs Caregiver

ศูนย์สิริธร อ้อมใหญ่

รับสมัคร : ผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุ

พิกัด : สาทร

เงินเดือน : 18,000 บาท โอที 700  วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วันต่อปี

 

ลักษณะผู้ป่วย

 

Location: เขตสาทร Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us