ผู้ดูแลผู้ป่วย

All Jobs Caregiver
  096-3804249  

รับสมัคร ผู้ดูแลผู้ป่วย

 

ลักษณะผู้ป่วย

- เงินเดือน 15,000 บาท
- หยุด 4 วัน/เดือน OT 500
- ค่าอาหาร+ที่อยู่กับนายจ้าง

 

คุณสมบัติพนักงาน
1. ยิ้มแย้ม ร่าเริง พูดจาไพเราะ
2. สะอาดเรียบร้อย
3. มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย

 

หน้าที่
1. คอยดูแลผู้ป่วยเรื่องขับถ่าย
2. เตรียมอาหารและยา
3. คอยดูแลล้างหน้าแปรงฟัน อาบน้ำ
4. เข็นรถเข็นพาเข้าห้องน้ำ
5. ทำกายภาพเบื้องต้นหรือพยุงเดิน
6. ทำความสะอาดใส่ส่วนของผู้สูงอายุ

พิกัด ต.ปะตง จันทบุรี

 

Location: ปะตง Soi Dao District, Chanthaburi, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us