ผู้ประสานงานวิจัย

All Jobs Office English
  hr@hand.co.th  

HAND Social Enterprise วิสาหกิจเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการบริหารจัดการโครงการพร้อมให้คำปรึกษาโครงการสร้างเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาเครื่องมือต่อต้านคอร์รัปชัน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ประสานงานวิจัย (Researcher Coordinator) 1 ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทนตำแหน่ง : 18,000- 23,000 บาท

ลักษณะงาน 
- ประสานงาน สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร แผนงานของงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ
- จัดทำรายงานวิจัยหรือประสานการจัดทำเอกสารวิชาการที่เกิดจากผลการวิจัย/ศึกษา/ทบทวนองค์ความรู้ และรายงานความก้าวหน้าของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
- สนับสนุนกระบวนการทำงานทางวิชาการ เช่น การจัดประชุม ดูแลเนื้อหาการประชุม สรุปและติดตามความก้าวหน้าของการประชุมเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน
- ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ 
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (อายุระหว่าง 23-30 ปี)
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูด อ่านจับใจความ เขียนจดหมาย)
- มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิจัย หรือเป็นผู้ช่วยประสานงานโครงการ
- ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
- มีความสนใจในประเด็นสังคม
- มีทักษะด้านการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงความคิดเห็นและสามารถทำงานเอกสารที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบได้
- สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ และลงพื้นที่ปฏิบัติงานหรือไปต่างจังหวัดได้
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.
ที่ตั้งบริษัทอยู่บริเวณซอยทองหล่อ 13 กทม.
- มีประกันสังคม
- มีขนมให้กินตลอดทั้งวัน อยากกินอะไรขอให้บอก

วิธีการสมัคร
ส่งอีเมลหัวข้อ “สมัคร (ชื่อตำแหน่ง) : (ชื่อ-นามสกุล)” มาที่อีเมล ภายในวันนี้ - 31 มีนาคม 2566 โดยส่งข้อมูล/ไฟล์แนบดังนี้ ;
1. ประวัติส่วนตัว (Resume)
2. ตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้อง (Portfolio)
3. เงินเดือนที่คาดหวัง
 

Location: ซอย ทองหล่อ 13 Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us