ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

All Jobs Medical
  swia@ferring.com  

บริษัท Ferring Pharmaceuticals 


เปิดรับสมัคร Product Specialist 
BKK 2 ตำแหน่ง และ UPC 2 ตำแหน่ง 
1.เขต อีสานบน ขอนแก่น อุดร เลย และ อื่นๆ ยา URO&GI
2.เขตอีสานล่าง ทีมยา สูติ

 

คุณสมบัติ
1. จบเภสัช, พยาบาล และสาย สุขภาพ หรือ วิทยาศาสตร์ หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความขยัน รักความท้าทาย 
3. มีทัศนคติที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี การสื่อสารดีเยี่ยม

 

Location: ประเทศไทย
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us