ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

All Jobs Medical
  096-6686464      worawalan.b89@gmail.com  

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

รับสมัคร ผู้แทนขายภาคกลาง/ผู้แทนขายภาคเหนือ/ผู้แทนขายภาคใต้/ผู้แทนขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้แทนขายภาคตะวันออก/ผู้แทนขายภาคตะวันตก 
 

รายได้ขั้นต่ำ : 25,000 - 70,000 บาทขึ้นไป ** ขึ้นอยู่กับผลงาน
ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นำเสนอการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการแก่ลูกค้า โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นำเสนอการจัดตั้งห้อง Lab แก่ลูกค้า โรงพยาบาล คลินิก สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ให้คำแนะนำและเสนอรายการตรวจแก่ลูกค้า
4. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 

 

คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย / หญิง
- อายุ: 22 ปีขึ้นไป
- การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
- มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถยนต์ส่วนตัว
- ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

 

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- เงินโบนัสตามผลงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

Location: ประเทศไทย
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us