ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์

All Jobs Medical
  095-9916141     phattara.grandmedi@gmail.com  

บริษัท แกรนด์ เมดิ จำกัด

เปิดรับสมัคร ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ᴍᴇᴅɪᴄᴀʟ sᴀʟᴇs ᴇxᴇᴄᴜᴛɪᴠᴇ) 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ:
1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2.ปริญญาตรี (ถ้าจบสาขาวิทยาศาสตร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการขายยาและเครื่องมือแพทย์
4. ทัศนคติดีในงานขาย มีความรับผิดชอบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5. สามารถทำงานเป็นทีมได้ (Team work)

 

สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ประกันสังคม
- เบี้ยเลี้ยง (ต่างจังหวัด)
- ค่าน้ำมัน
- Commission (Quarterly)
- Incentive (Yearly)

 

Location: ประเทศไทย
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us