ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative)

All Jobs Sales
  kamolwan.le@dksh.com  

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  ทีม medical Device 
เปิดรับสมัครตำแหน่ง  ผู้แทนฝ่ายขาย (Sales Representative) - sales bkk เขตศิริราช


คุณสมบัติ
-ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 30  ปี 
-จบปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ด้าน sales อย่างน้อย 2ปี 
-รับผิดชอบงานขายตามเป้าที่กำหนด
-Open mind พร้อมเรียนรู้และรับแรงกดดันได้ดี
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

Location: แขวงศิริราช Bangkok Noi, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us