ฝ่ายขาย (Sales Representative)

All Jobs Sales
  065-929-6319     jatupoom.ra@inet.co.th  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ฝ่ายขาย Sales Representative


Salary : 24,000-36,000 (ไม่รวม Incentive และ Commission)
วันทำงาน : วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.
สำนักงานอยู่ที่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (MRT เพชรบุรี)
สัมภาษณ์งานแบบ onsite (หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- รับผิดชอบยอดขายและดูแลรักษาฐานลูกค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
- ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- วางแนวทางเพื่อเพิ่มรายได้ใหม่ๆจากลูกค้าหรือบริการข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเพื่อก่อให้เกิดรายได้
- ดูแลรับผิดชอบและบริการงานขายของงานโครงการต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้มีพื้นฐานให้สอดคล้องกับการขยายตัวหรือปรับตัวของบริษัทฯ

 

Location: MRT เพชรบุรี Phetchaburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us