พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

All Jobs Medical

กลุ่มงานรังสีวิทยา  รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รับสมัครงานตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบงานด้านลงทะเบียนผู้รับบริการ
2.ปฏิบัติงานช่วยรังสีแพทย์  นักรังสีเทคนิค ในการให้บริการด้านรังสีวินิจฉัย
3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆได้
4.รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.อายุ ไม่เกิน  30 ปี
2.วุฒิการศึกษา ม.3 หรือ ม.6  ขึ้นไป
3.มีใจรักบริการ   มีความรับผิดชอบ  ขยัน  อดทน 
4.เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน  จังหวัดปราจีนบุรี

(เพื่อนร่วมงานน่ารัก โรงพยาบาลน่าอยู่ มีชื่อด้านสมุนไพร)

สนใจติดต่อสมัครงานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5  ห้องฝ่ายบุคลากร 
รับสมัคร  วันที่ 14  - 20 มีนาคม  2566
 

Location: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร Prachin Anuson, Tha Ngam, Mueang Prachinburi District, Prachin Buri, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us