พนักงานขับโฟล์คลิฟท์

All Jobs Manufacturing
  061-2942656  

บริษัท Tetra pak อิสเทิร์นซีบอร์ด ซ.6 (ตรงข้าม GWM) 
รับสมัคร พนักงานขับโฟล์คลิฟท์  (สัญญาจ้างปีต่อปี)

 

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

สวัสดิการ

Location: Tetra Pak (Thailand) Ltd., Pluak Daeng, Pluak Daeng District, Rayong, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us