พนักงานขาย

All Jobs Sales
  061-2292000  

น้ำปิงปศุสัตว์ 
รับสมัคร พนักงานขาย 

 

คุณสมบัติ
- เพศหญิง
- มีความซื่อสัตย์
- ขยัน ใฝ่เรียนรู้ อดทน
- รับแรงกดดันได้ดี
- มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
- ไม่ขาดงานบ่อย
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- 20ปี ขึ้นไปไม่เกิน 30ปี
- มีประสบการณ์จะรับพิจารณาก่อน

เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

 

สนใจสามารถเข้ามาติดต่อได้โดยตรงที่ร้านน้ำปิงปศุสัตว์ 
 

Location: ถนน สวนดอก Suthep, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us