พนักงานติดต่อประสานงาน

All Jobs Office
  092-835-3956  

รับสมัคร พนักงานติดต่อประสานงาน

เวลาทำงาน 7.00-17.00น.

หน้าที่ 

- ดูแลเอกสารต่างๆ
- ทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
- ผู้หญิงอายุ 20-35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปวช.หรือม.6 ขึ้นไป
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Excel 
- มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สถานที่ทำงาน : ร้านเมฆ3 ปากซอยสามัคคี 58

 

Location: ซอย สามัคคี 58 Ta Sai, Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us