พนักงานต้อนรับ

All Jobs Tourism English
  098-7894191  

Beehive Phuket Oldtown Hostel
รับสมัคร พนักงานต้อนรับ

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท commission, service 

คุณสมบัติ
· สื่อสารภาษาอังกฤษได้
· เข้างานเป็นกะได้
· ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
· ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจบริการ
· ไม่จำกัด เพศ วุฒิการศึกษา

 

Location: ภูเก็ต Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us