พนักงานบริหารทั่วไป

All Jobs Office
  092-2800210     Nuchanat.s@pttbsacl.com  

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด  (บริษัทในกลุ่ม ปตท.)

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป  (หลายอัตรา)

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000-17,500 บาท

 

คุณสมบัติ

 

ลักษณะงาน

- สนับสนุนการควบคุมงานเอกสาร งานจัดซื้อจัดหา งานขาย งานสัญญา งานสารบรรณ ข้อมูลเอกสารทั้งหมด จัดเก็บเอกสาร เข้า-ออก ค้นหาเอกสาร จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน

 

สวัสดิการ

 

Location: PTT Head Office สำนักงานใหญ่ ปตท. Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2023 · Privacy · Terms · Contact us