พนักงานบัญชีรายได้และต้นทุน

All Jobs Financial
  093-0491792  

บริษัท บ้านบ้าน แฮปปี้ฟู้ดส์ จำกัด ลาดพร้าว94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.

รับสมัคร  พนักงานบัญชีรายได้และต้นทุน 1 คน
เงินเดือน 20,000-27,000 บาท หรือตามประสบการณ์
ทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
 

หน้าที่งาน
1. ตรวจสอบเอกสารด้านรับ
2. จัดทำเอกสารเรียกเก็บเงินจากทางลูกค้า
3. ติดตามภาระหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระ ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
4. บันทึกรายการทางบัญชีเข้าโปรแกรมบัญชี
5. จัดทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
6. ตรวจสอบภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีขายในโปรแกรมบัญชี
7. ดูแล วิเคราะห์กิจกรรมต้นทุน และบริหารงานด้านบัญชีต้นทุน
8. ปิดต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง
9. สอบทานข้อมูลสินค้าคงคลัง ต้นทุนการผลิต ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


 

Location: วังทองหลาง Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us