พนักงานบัญชี

All Jobs Financial
  086-0454678  

บริษัท สหบุตร 109 จำกัด 
เลขที่ 426  ซอยสุเหร่าคลองหนี่ง 16แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

รับสมัคร พนักงานบัญชี 

เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามความสามารถและประสบการณ์


รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานบัญชีด้านเจ้าหนี้/ลูกหนี้
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย
- จัดทำใบวางบิลลูกหนี้/ใบแจ้งหนี้
- ออกใบกำกับภาษี
- ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย  ภงด.1 3 53 50 51  ภพ.30 , 
- เคยผ่านงานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาบัญชี)
- มีประสบการณ์ในด้านบัญชี หรือการเงินอย่างน้อย 1 ปี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ (Express)
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 

วันทำงาน  จันทร์ - เสาร์  เวลา 08.00-17.00 น.
 

Location: เขตคลองสามวา Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us