พนักงานบัญชี

All Jobs Financial Remote
  aiempalad.sumatee74@gmail.com  

บจก. หฤษฏ์ เอสเธติค คลินิกความงาม อ่อนนุช

รับสมัคร : พนักงานบัญชี 1 อัตรา WFH 70%
ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปวส ขึ้นไป อายุ ไม่เกิน 30 ปี
เงินเดือน ตามตกลง

 

ลักษณะงาน

- ดูแล จัดเก็บ ติดตาม เอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา,ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, เอกสารสำคัญของบริษัท, ใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, ใบหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆและบันทึกบัญชร
- ดูแลการเบิกจ่าย เงินสดย่อย
- ตรวจสอบยอดตามสลิปโอนเงิน และเช็คstatement แยกสาขา
- ยื่นภาษีและเอกสารต่างๆประจำเดือน
- เตรียมเอกสารบริษัทในการทำเรื่องต่างๆ เช่น กรมที่ดิน, ธุรกรรมการเงิน
- มีออกข้างนอก เช่น ไปธนาคาร 
- ใช้โปรแกรม Express เป็น
- รายงานผลรายสัปดาห์ รายรับ ยอดเงินสด ยอดเครดิต แยกสาขา 
- จัดส่งใบกำกับภาษี, ใบหัก ณ ที่จ่าย, ทางไปรษณีย์ Email 
- จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทนในหน้าที่การงาน
- สามารถทำงานในสภาวะที่กดดันได้ดี มีไหวพริบ แก้ปัญหาได้
- เป็นคนละเอียดรอบคอบ 
- เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

เวลาทำงาน : 09.00 - 18.00 น. หยุด 6 วันต่อเดือน (เสาร์หรืออาทิตย์ เลือกวันหยุดได้ แต่ต้องตามงานย้อนหลังในวันหยุด) WFH 70% เข้าอ๊อฟฟิต เดือนละ 5 วัน

 

Location: กรุงเทพมหานคร Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us