พนักงานผลิต (เลี้ยงสุกร)

All Jobs Farming
  090-9858783  

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด สาขาฟาร์มเขายูงทอง ฟาร์มอยู่ที่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

รับสมัคร พนักงานผลิต (เลี้ยงสุกร) จำนวน  5 อัตรา

 

สวัสดิการ: 

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ใบรับรองแพทย์เข้าสมัครงาน
5. ผลตรวจเพาะเชื้อ ซาลโมเนลลาา(Salmonella)
    หรือเตรียมเงินค่าตรวจคนละ 400 บาท
6. สมุดบัญชีไทยพาณิชย์(ในเขตชลบุรีเท่านั้น)

 

Location: อำเภอบ่อทอง ชลบุรี
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us