พนักงานฝ่ายผลิต

All Jobs Manufacturing
  083-5644464     Apply Now

บริษัท ซูมิริโกะ รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต

 

คุณสมบัติ

 

Location: นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด Pluak Daeng, Sub-District, Rayong, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us