พนักงานฟาร์มวัว

All Jobs Farming
  082-8619615   

งานฟาร์มวัวมุกดาหาร

รับสมัคร พนักงานฟาร์มวัว 3 คน (รับผู้ชายเท่านั้น)

 

คุณสมบัติ

ลักษณะงาน
- ให้อาหาร ให้หญ้าฟาง เติมน้ำ
- ขุดขี้วัวทำความสะอาดในฟาร์ม กรอกขี้วัว
- ขับรถไถตัดหญ้า
- สามารถดูแลวัวในฟาร์มเสมือนเป็นเจ้าของฟาร์มเองได้

 

Location: มุกดาหาร Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us