พนักงานเล้าผสม

All Jobs Farming
  098-4586630  

รับสมัคร พนักงานเล้าผสม 1 คู่ ผัวเมีย

ฟาร์มโคกสำโรง 3 จังหวัดลพบุรี

ขอคนขยัน สามารถอยู่ฟาร์มได้ ไม่ติดเหล้า และเสพยา ขอคนตั้งใจทำงาน 
(อายุไม่เกิน 40 ปี)

 

 

    เอกสารสมัครงาน :1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
                                  2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
                                  3.สำเนาวุฒิการศึกษา(ถ้ามี) 1 ฉบับ
                                  4.รูปถ่าย 1,1.5 นิ้ว 
                                  5.จ่ายเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงไทย
                                  6.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

 

Location: วัดโคกสําโรง Khok Samrong, Khok Samrong District, Lopburi, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us