พยาบาลวิชาชีพ OPD

All Jobs Medical English
  02-7340000     Career@vejthani.com     Apply Now

โรงพยาบาลเวชธานี ที่ที่ความก้าวหน้ามาจากความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้วยคุณภาพปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานสากล โรงพยาบาลเวชธานีผ่านการรับรองระดับโลกจาก Joint Commission International (JCI)  

ขณะนี้เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมทีมในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ OPD
- ศูนย์กระดูกและข้อ 
- ศูนย์กระดูกสันหลัง 
- ศูนย์กุมารเวช 
- ศูนย์หัวใจ 
- Cath Lab 
- ศูนย์กุมารเวช 
- ศูนย์ศัลยกรรม
- ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า
- ศูนย์สุขภาพและความงาม 

 

คุณสมบัติ:
1 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
2 มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3 มีประสบการณ์พยาบาลในโรงพยาบาล แผนกดังนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์กุมารเวช ศูนย์หัวใจ Cath Lab ศูนย์กุมารเวช ศูนย์ศัลยกรรม 
4 บุคลิกและทัศนคติที่ดี ต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5 สื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี  

 

Location: โรงพยาบาลเวชธานี Soi Lat Phrao 111, Khlong Chan, Bang Kapi District, Bangkok, Thailand 100.6369352
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us