วิศวกรโยธา

All Jobs Technical
  081-3453666     dcp2531@hotmail.com     Apply Now

บริษัท ดีเจริญกิจพัฒนา จำกัด

รับสมัคร วิศวกรโยธา เป็น Project Manager
หน้างานตอนนี้อยู่แถวบางนา งานสนุกและท้าทาย มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
 

 

คุณสมบัติ :

ความรับผิดชอบ  :
• ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิศวกรรมที่ดี
• ควบคุมเวลาการก่อสร้าง วางลำดับการก่อสร้าง / รวดเร็วตามสัญญาก่อสร้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จร่วมกัน
• ลงนามควบคุมงานก่อสร้าง
• ออกแบบ ทำรายการคำนวณและเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง / รายการคำนวณเป็นไปตาม วศท. ออกแบบและเขียนแบบเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เสร็จรวดเร็ว
• ออกแบบ ทำรายการคำนวณและเขียนแบบเพื่อปรับเปลี่ยนการก่อสร้างหรือเพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างต่าง ๆ / รวดเร็ว ถูกต้องตามมาตรฐาน นำไปใช้ต่อได้ง่าย, รู้จักการประยุกต์เพื่อใช้หน้างาน
• เขียน DWG for Construction, DWG Shop Drawing, DWG As-built / ถูกต้อง เข้าใจง่าย ทำงานง่าย ผู้อื่นใช้ต่อได้ง่าย
• ถอดปริมาณสั่งซื้อวัสดุและควบคุมปริมาณวัสดุ
• ทำ Daily Report ที่เกี่ยวข้องกับงาน
• ช่วยเหลือไซท์งานอื่นหรือเพื่อนร่วมงานในด้านต่าง ๆ 
Qualifications
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา มีใบ กว.
• ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในตำแหน่ง site engineer, project engineer หรือ project manager
• สามารถใช้ AutoCad ได้เป็นอย่างดี และสามารถถอดราคา BOQ ได้
• ทราบเรื่องพิ้นฐานการก่อสร้าง มาตรฐานการก่อสร้าง และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง

 

Location: เขตบางนา Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us