วิศวกรโยธา

All Jobs Technical
  081-5688419     aunchala.ustyle@gmail.com  

บริษัท ยู สไตล์ เฮ้าส์ รับสร้างบ้าน
(บริษัทรับเหมาก่อสร้าง งานโครงสร้าง สถาปัตย์ งานระบบ งานสุขาภิบาล)
รับสมัคร วิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง
 

คุณสมบัติ

-อายุ 24 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับน.ศ.จบใหม่)
-บริหารงานก่อสร้าง
-วางแผนงานก่อสร้าง
-แก้ไขปัญหางาน
-ประจำต่างจังหวัดได้
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Shop Drawing, Auto Cad และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
-วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป  (สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
- เพศ ชาย/หญิง

ลักษณะงาน
1. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา
3. ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของผู้รับเหมา
4. มีความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้างเป็นอย่างดี
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

เงินเดือน ตามตกลง พร้อมเริ่มงานได้ทันที
 

Location: กรุงเทพมหานคร Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us