วิศวกรโยธา

All Jobs Technical
  092-9429564     mayplanconsultant@gmail.com  

บริษัท เมย์แพลน จำกัด (บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา)

เปิดรับสมัครตำแหน่ง  วิศวกรโยธา

Place : รามคำแหง 39

Time : 8.00 - 17.00 (จันทร์-เสาร์)

 

ลักษณะการทำงาน :

- บริหารควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- ตรวจสอบควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและควบคุมความเรียบร้อย ของงานผู้รับเหมาให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

- ถอดแบบและจัดทำ BOQ List ตรวจสอบความถูกต้องของงาน

- ใช้โปรแกรม Auto CAD ได้

- ทำงานด้านเอกสารได้ (Word , Excel)

 

คุณสมบัติ :

- อายุ 23-35 ปี

- ป.ตรีขึ้นไป จบสาขาวิศวกรรมโยธา/ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

- หากมีใบ กว. พิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

- แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าได้ดี

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ

 

Location: 39 ถนน รามคำแหง Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us