สัตวบาลไก่ไข่

All Jobs Farming
  061-3916991  

บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

เปิดรับสมัคร สัตวบาลไก่ไข่
- เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์, Incentive, โบนัส
- มีที่พัก, น้ำไฟฟรี

 

คุณสมบัติ

 

Location: บ้านนา Ban Na District, Nakhon Nayok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us