หัวหน้าฝ่ายสำรองห้องพัก

All Jobs Tourism English
  02-2044200     somporn@amoragroup.com  

โรงแรมอโมร่าบีชรีสอร์ทภูเก็ต
รับสมัคร ตำแหน่ง Reservation Supervisor 


คุณสมบัติ / รายละเอียดของงาน
1. เพศหญิง อายุ 30 ปีขี้นไป เคยทำงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต / มีสถานที่พักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
2. ประสบการณ์ในตำแหน่ง Reservation มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
3. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ถ้าเป็นสาขาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงแรมฯ จะพิจารณาพิเศษ
4. มีความรู้ความสามรถในการโต้ตอบ E-mail และการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาพูด อ่าน เขียน

 

Location: Amora Beach Resort Phuket, Choeng Thale, Thalang District, Phuket, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us