หัวหน้าแผนกต้อนรับ

All Jobs Tourism English
  089-9834925     hr@metropointbangkok.com  

MetroPoint Bangkok

รับสมัคร หัวหน้าแผนกต้อนรับ

 

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.ตรี ด้านบริหารงานโรงแรม สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ การจัดการงานต้อนรับด้านโรงแรม 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office
5. มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงาน
ภายใต้ภาวะ กดดันสูงได้ดี
6. มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีการปรับตัว
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

 

รายละเอียดงาน

1. กำกับดูแลและรับผิดชอบงานด้านบริการให้สู่เป้าหมาย
"การบริการสู่ความเป็นเยี่ยม"
2. ตรวจสอบการบริหารงานของแผนกต้อนรับเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพนโยบายของบริษัทที่วางไว้

 

สวัสดิการ

-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
-วันหยุดพักร้อน
-วันหยุดนักขัตฤกษ์
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-เงินช่วยเหลืออื่น ๆ กรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,จัดการงานศพฯ
-ประกันสังคม
-อาหารสำหรับพนักงาน 1 มื้อ
-ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับในส่วนงานบริการ)
-เงินพิเศษ (ตามผลประกอบการในแต่ละเดือน)

Location: เขตลาดพร้าว Bangkok, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us