อาจารย์ - วิทยากร

All Jobs Teaching Part Time
  panipak.p@eddu.org     Apply Now

Eddu Group International Co., Ltd. 
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ - วิทยากร (Instructor for Data analytics )

สถานที่ปฏิบัติงาน:  กรุงเทพฯ  และ  ต่างจังหวัด 
(อาจารย์ - วิทยากร  แบบ Part - Time และ Full - Time สามารถเลือกรับงานได้)

คุณสมบัติ
- อายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรีหรือโทด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการวิเคราะห์ข้อมูล มีความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสร้างภาพ และการรายงาน
- มีทักษะในการฝึกอบรม และสื่อสารที่ยอดเยี่ยม 
- มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลและซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Looker Studio, Python, SQL, Tableau รวมถึง Microsoft Excel
- มีทัศนคติที่ดี  และมีแนวคิดเชิงบวก คุมห้องและสถานการณ์ได้
- มีความอดทน  มีความมุ่งมั่น  และมีความรับผิดชอบสูง
- สามารถทำงานเป็นทีม และรับผิดชอบหน้าที่ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันกลุ่ม
- วันลาพักร้อน 10 วัน
- ค่า OT
- เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ประเมินปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
- เบียร์ทอล์คทุกวันพุธ 
- ขนม เที่ยวเล่น ดูหนัง ฯลฯ

Location: กทม Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us