เจ้าหน้าที่ควบคุมแผนก Die Shop

All Jobs Technical
  084-9111363     seree.p@Somboon.co.th  

สถานที่ทำงาน : บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (อมตะซิตี้)

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ควบคุมแผนก Die Shop

คุณสมบัติ 
- วุฒิการศึกษา ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ  21 ปีขึ้นไป
- เพศ  ชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- สุขภาพ แข็งแรงสมบูรณ์
- สามารถเขียนโปรแกรม CNC
- สามารถเขียนแบบเครื่องกล 2D , 3D
- สามารถควบคุมเครื่อง CNC 
- สามารถอยู่ทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ 
- ค่าเช่าบ้าน  2,100 บาท              
- ค่าข้าววันทำงาน  50 บาท/วัน 
- ค่าข้าวช่วงทำOT.  20 บาท/วัน 
- ค่าเบี้ยขยัน 500/600/900 บาท 
- ค่าเข้ากะ / ค่าร้อน 
- รถรับ-ส่งพนักงาน 
- ประกันกลุ่ม / ตรวจสุขภาพประจำปี  
- ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์(ตามปฏิทินบริษัท) 

สมัครที่หน้าป้อม รปภ. ติดต่อ คุณเสรี  
 

Location: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ระยอง Bo Win, Si Racha District, Chon Buri, Thailand
© Bkkstaff 2024 · Privacy · Terms · Contact us